Novinky

Ak ste si mysleli, že sme odišli odychovať na prázdniny, mýlili ste sa. Hneď na začiatku prázdnin v pondelok 1.7. sa otvorili brány nášho Letného denného tábora 3Déčko. Dnes, keď pred pár minútami odišli deti domov, musíme konštatovať, že tábor dopadol nad naše očakávania. Všetci účasníci boli veľmi šikovní a niektorí dokonca prekvapili svojou šikovnosťou aj nášho pána učiteľa Ivana…
Dňa 17. júna 2019 sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnila vernisáž výstavy Tanková kolóna. Z príležitosti tejto udalosti nás navštívili vzácni hostia: pani Inna Kuznetsovová riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, pán Juraj Koval honorárny konzul Ruskej federácie v Slovenskej republike, pán Marcel Pecník riaditeľ Stredoslovenského múzea a poslanec mestského zastupiteľstva Banská Bystrica a ďalší hostia. Výstava Tanková kolóna popisuje príbeh kolóny tankov T34…
Už je to 10 mesiacov čo sme spustili náš projekt. Teda pravdupovediac je to oveľa dlhšie obdobie čo makáme na projekte gymnázia, ale žiaci nastúpili do našej školy pred 10 timi mesiacmi. Za toto krátke obdobie sa  nám podarilo celé množstvo úspechov, na ktoré sme hrdí: 1. Stali sme sa jednotkou medzi súkromnými školami v Banskobystrickom kraji v počte prihlásených…
7. jún 2019 sa stal pre naše gymnázium významným dňom, nakoľko nás navštívili členovia slávneho ruského armádneho zboru Alexandrovcov. Alexandrovci sú momentálne na svojom turné z príležitosti 90. výročia vzniku ich zboru. Na nádvorí nášho gymnázia pre nás pripravili 80 minútové vystúpenie do ktorého pán dirigent zapojil nie len našich žiakov, ale aj učiteľov a ostatných hostí. A tak pesničky Na kráľovej holi,…
Dňa 27. mája 2019, v pondelok sme sa zúčastnili v rámci školy na Ekotopfilme, medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržiavateľnom rozvoji. Konkrétne v priestoroch kina Cinemax v Banskej Bystrici. Tento festival je svojou 46. ročnou tradíciou najstarším podujatím tohto druhu na svete. Cieľom je inšpirovať spoločnosť k zmene správania sa k životnému prostrediu a prírode. Takisto je to možnosť vytvoriť…
Vzhľadom na naše zameranie virtuálna grafika, sme sa rozhodli zúčastniť na Industrial Day 2019.Výstavu zameranú na videotechniku a všetko s ňou spojené, v priestoroch Štúdia 727 v Bratislave. Naše dobrodružstvo za poznaním sveta videa sme začali 23. mája o 7:30 odchodom z BanskejBystrice, už tradične naším školským autom. Po príchode na miesto sme sa hneď pustili objavovaťunikáty výstavy na prednáške…
Presne pred týždňom 20.5.2019 boli zástupcovia našej školy pozvaní prezidentom SR Andrejom Kiskom na stretnutie a diskusiu o súčasnom dianí na Slovensku s osobnosťami banskobystrického kraja, ktoré sa konalo v priestoroch Hotela LUX. Veľmi nás teší, že pán prezident si váži vedenie našej školy do tej miery, že sa nám dostalo tohto pozvania. Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj školy, aby…
Počas prijímacej skúšky na naše gymnázium dňa 13. mája sme navštívili galériu D. Skuteckého spolu s pani učiteľkou Borisenkovou. Stretli sme sa ráno 8.30 na Námestí slobody a následne sme sa vybrali na výstavu. Po príchode nás uvítali dve milé dámy a rozdelili nás do dvoch skupín. Náš program začal prehliadkou obrazov v jednej z častí galérie. Potom sme dostali…
Zakúpením nového školského auta sme sa rozhodli spolu s našimi žiakmi zúčastniť výstavy pri príležitosti 30. výročia Pixar v Prahe. Samozrejmosťou bola aj prehliadka tohto úžasného hlavného mesta Českej republiky. Náš výlet začal 5. mája o 6.30 a pokračoval šesť hodinovou cestou do nášho cieľa. Cesta s takými pohodovými ľuďmi trvala pomerne krátko a o 13.00 sme konečne uvideli prekrásne…
Už v predošlých článkoch ste si mohli všimnúť našu intenzívnu spoluprácu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, ktorú intenzívne rozvíjame z dôvodu, aby sme mohli pre našich žiakov bilingválnej sekcie slovensko – ruskej zabezpečiť čo možno najkvalitnejšie vzdelanie v oblasti ruského jazyka. Na základe tejto úzkej spolupráce už rokujeme o zabezpečení študijných pobytov v Rusku pre našich žiakov so školami…
Page 1 of 5

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

5.png1.png7.png1.png7.png
1
Online