Novinky

Počas prijímacej skúšky na naše gymnázium dňa 13. mája sme navštívili galériu D. Skuteckého spolu s pani učiteľkou Borisenkovou. Stretli sme sa ráno 8.30 na Námestí slobody a následne sme sa vybrali na výstavu. Po príchode nás uvítali dve milé dámy a rozdelili nás do dvoch skupín. Náš program začal prehliadkou obrazov v jednej z častí galérie. Potom sme dostali…
Zakúpením nového školského auta sme sa rozhodli spolu s našimi žiakmi zúčastniť výstavy pri príležitosti 30. výročia Pixar v Prahe. Samozrejmosťou bola aj prehliadka tohto úžasného hlavného mesta Českej republiky. Náš výlet začal 5. mája o 6.30 a pokračoval šesť hodinovou cestou do nášho cieľa. Cesta s takými pohodovými ľuďmi trvala pomerne krátko a o 13.00 sme konečne uvideli prekrásne…
Už v predošlých článkoch ste si mohli všimnúť našu intenzívnu spoluprácu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, ktorú intenzívne rozvíjame z dôvodu, aby sme mohli pre našich žiakov bilingválnej sekcie slovensko – ruskej zabezpečiť čo možno najkvalitnejšie vzdelanie v oblasti ruského jazyka. Na základe tejto úzkej spolupráce už rokujeme o zabezpečení študijných pobytov v Rusku pre našich žiakov so školami…
IXPO je novodobé EXPO. Písmeno „I“ reprezentuje inováciu, inteligenciu, inšpiráciu a najmä interakciu. Je to najväčší technologický festival na Slovensku. Konal sa v dňoch 26.4. až 28.4. na Tyršovom nábreží v Bratislave. Pri jeho otvorení nechýbala ani naša škola. Naši pedagógovia spolu so žiakmi sa zúčastnili tohto momentu, keď prvý krát v histórií sa otvorili brány budúcnosti. Všetci naši zástupcovia si…
Včera sme Vás informovali o našom spoločnom projekte s Alien studio, ktorý predstavuje udalosti 2. sv. vojny pomocou virtuálnej reality. Dnes Vám prinášame reportáž, ktorú vo večerných televíznych novinách prezentovala o tomto projekte RTVS. Veľmi nás teší, že aj riaditeľ múzea SNP nám dáva v tejto reportáži za pravdu a považuje priblíženie dejín prostredníctvom VR technológie za budúcnosť prezentovania histórie.…
V rámci medzinárodnej konferencie venovanej problematike začiatku 2. sv. vojny sme dnes 23.4. v múzeu SNP odprezentovali náš projekt hlavných udalostí 2. sv. vojny, prezentovanej prostredníctvom virtuálnej reality. Celá idea projektu vznikla na základe faktu, že naše gymnázium popri zameraniu na virtuálnu grafiku ponúka aj bilingválne štúdium slovensko-ruské a my sme rozmýšľali nad projektom, ktorý spája obe zamerania našej školy. Naše…
Naše gymnázium je hrdé na fakt, že odborné vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky poskytujú našim žiakom špičkový experti z praxe. Po tom ako náš učiteľský zbor posilnil špičkový fotograf a hlavne expert na 3D Ivan Pavlisko, ktorý má na svojom konte také úspechy ako, že je tvorcom sošky Sandowa, ktorá je hlavnou cenou najprestížnejšej kulturistickej súťaže sveta Mr. Olympia. Je nám cťou predstaviť…
Prvým krokom pri zavedení slovensko-ruskej bilingválnej sekcie na našom gymnáziu bolo oslovenie veľvyslanectva Ruskej federácie so žiadosťou o podporu a spoluprácu na tomto našom projekte. Naša spoločná spolupráca priniesla svoje ovocie a naša škola sa stala jediným súkromným gymnáziom v Slovenskej republike, ktoré ponúka štúdium v slovensko-ruskej bilingválnej sekcii. Jedným z výsledkov našej spolupráce je aj vzácna návšteva, ktorou nás…
            Dňa 22. februára 2019 sa naša škola ponorila do histórie spolu s pánom Vladimírom Strmeňom, ktorý bol priamym účastníkom Slovenského národného povstania. Porozprával nám množstvo príbehov, ale aj vlastné skúsenosti z tohto obdobia. Všetky príbehy sa udiali keď mal len 17 rokov. Narodil sa v roku 1928 v starej baníckej osade Richtárová neďaleko Starých…
Pri príležitosti Starého Nového roka sme sa zúčastnili na Veľvyslanectve Ruskej federácie priateľského stretnutia, počas ktorého boli odovzdané ceny slovenským finalistom XVI. Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku pre žiakov zahraničných škôl, ktorú v dňoch 3. – 7. decembra 2018 zorganizoval Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina pod patronátom Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry s podporou Ministerstva školstva…
Page 1 of 4

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

4.png5.png8.png8.png2.png
1
Online