SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2019/2020

Loading...

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png5.png1.png3.png9.png0.png
3
Online