Informáciu o našej škole nájdete aj na Mestskom úrade v Banskej Bystrici

Sme noví a preto relatívne neznámi. Aj z tohto dôvodu sa snažíme prezentovať na verejnosti doslova na každom kroku. Vďaka viceprimátorovi Jakubovi Gajdošíkovi nájdete informácie o našom gymnáziu aj vo vstupnej hale Mestského úradu v Banskej Bystrici, vedľa klienského centra. Ďakujeme! 

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Stará adresa: Zvolenská cesta 18,
974 05 Banská Bystrica

Nová adresa od 1.5.2018: Ružová 15/A, 
974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

3.png1.png4.png3.png1.png
1
Online