Zenit v programovaní

V dňoch 20. až 22. marca 2018 sa konalo celoštátne kolo 34. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní v Dolnom Kubíne. Realizátorom súťaže bola SOŠ Polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín. Naša škola bola partnerom tejto prestížnej stredoškolskej súťaže a v kategórií Graphic Designer sme zasponzorovali ceny pre troch najlepších súťažiacich. Naši zástupcovia RNDr. Tibor Maťaš a Ing. Roman Murgaš sa osobne zúčastnili na vyhodnotení súťaže. Riaditeľ nášho gymnázia RNDr. Tibor Maťaš, vo svojom príhovore zagratuloval najlepším a odovzdal ceny.

Pevne veríme, že na budúci rok sa uvedenej súťaže úspešne zúčastnia aj naši žiaci. Naši pedagógovia spravia všetko preto, aby boli v tomto celoslovenskom porovnaní kvality vedomostí na prvých priečkach.

Loading...

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Stará adresa: Zvolenská cesta 18,
974 05 Banská Bystrica

Nová adresa od 1.5.2018: Ružová 15/A, 
974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

2.png6.png8.png6.png6.png
1
Online