Novinky

V dňoch 21.9. a 22.9. 2018 sa Banská Bystrica niesla v znamení Festivalu svetla a tieňa, ktorého bola aj naša škola prvý krát v histórií hrdým partnerom.  Naši žiaci sa festivalu zúčastnili ako dobrovoľníci čo nás veľmi teší a veríme, že pre nich to bola nová skúsenosť, ktorá im určite pomôže rozšíriť obzory. Naša škola mala na námestí SNP svoj…
Podľa nášho názoru gymnázium nemá byť len vzdelávacia inštitúcia, ale malo by byť aj subjektom, ktorý sa aktívne zapája do aktivít v meste Banská Bystrica. Týmto by sme Vás radi informovali, že naše 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium sa stalo hrdým partnerom 4.ročníka Medzinárodného Festivalu svetla a tieňa, konaného v Banskej Bystrici 21. a 22. septembra 2018. Jedinečné multižánrové podujatie Festival…
Dňa 4.-5.9.2018 sme sa záčastnili Team Building Campu v rezorte Gothal v Liptovskej Osade. Ráno o 9:00 sme sa všetci stretli pred školou a vyrazili sme autobusom do Liptovskej Osady. Okolo 10tej sme dorazili a ocitli sme sa v prekrásnej prírode. Hneď ako sme vystúpili z autobusu, sme sa presunuli do útulnej konferenčnej miestnosti, kde sme sa najprv zoznámili a…
Dnes 3. septembra 2018 nastal pre nás všetkých veľký deň. Náš prvý školský rok, na ktorého začiatok sme sa tak veľmi tešili. O 9:00 sme začali tento školský rok slávnostným otvorením, na ktorom sme privítali mnoho významných hostí, ktorí nás poctili svojou návštevou. Za všetkých spomenieme: rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra HIadlovského, PhD., poslanca Národnej rady SR doc.…
Už len pár hodín zostáva do otvorenia školského roka 2018/2019. Veríme, že naši žiaci sa už tešia na nové výzvy, prostredie a hlavne spolužiakov. Aby ste boli informovaní, do ktorej triedy budete patriť, ponúkame Vám rozdelenie žiakov do tried. Rozdelenie žiakov sme robili podľa toho, aký si zvolil žiak druhý cudzí jazyk. Trieda 1.A je trieda žiakov, ktorí budú študovať…
Už sa nevieme dočkať, kedy začne náš prvý školský rok. Všetko máme pre našich nových žiakov pripravené a tak sme sa rozhodli, že usporiadame pre záujemcov v priestoroch našej školy na Ružovej ulici 15/A v Banskej Bystrici letné tábory. Tábor je určený pre vekovú kategóriu 11 až 17 rokov. Počas tábora by sa mali účastníci naučiť vytvoriť 3D postavičky v štýle cartoon, v rámci digitálnej…
Ahojte, radi by sme sa s Vami podelili o radosť po našich dnešných prijímacích skúškach a zápise. Radi by sme Vám oznámili, že naše úsilie otvoriť dve triedy gymnázia zameraného na virtuálnu grafiku sa blíži k úspešnému záveru.  K dnešném dňu máme zapísaných 40 žiakov, takže sa splnil náš sen dvoch tried po 20 žiakov. Dobré správy ešte nekončia. Ďalej…
V dňoch 20. až 22. marca 2018 sa konalo celoštátne kolo 34. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní v Dolnom Kubíne. Realizátorom súťaže bola SOŠ Polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín. Naša škola bola partnerom tejto prestížnej stredoškolskej súťaže a v kategórií Graphic Designer sme zasponzorovali ceny pre troch najlepších súťažiacich. Naši zástupcovia RNDr. Tibor Maťaš a Ing. Roman Murgaš sa osobne zúčastnili na vyhodnotení súťaže. Riaditeľ nášho gymnázia RNDr. Tibor…
Prešlo už takmer pol roka, odkedy sme sa začali prezentovať medzi širokou verejnosťou. Počas našich prezentácií sme veľa vysvetľovali, diskutovali, snažili sa Vám priniesť maximum informácií o našej škole, našich zámeroch, našich plánoch do budúcnosti. Mnohí sa nás pýtali „ste noví, nemáte žiadne referencie“. Nuž, odpoveď je jednoduchá. Je pravda, že nemáme žiadne referencie a verte, že už sa nevieme dočkať, kedy…
RNDr. Tibor Maťaš – „Keď padneš úplne na dno je to veľká možnosť odraziť sa hore“ Bolo to pred viac ako 50-imi rokmi, keď sa začala moja cesta životom. Už v základnej škole sa začal prejavovať môj vzťah k výchove a vzdelávaniu. Rád som učiteľov kontroloval, opravoval ich, pýtal sa a diskutoval. Bola to však doba, keď takýto študent bol považovaný za rebelanta a hlavne…
Page 3 of 4

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

4.png5.png8.png8.png0.png
1
Online