Pre uchádzačov

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bilingválneho štúdia slovensko - ruská sekcia, druhá trieda bilingválneho štúdia slovensko - anglická sekcia. Prijímacie konanie do oboch tried sa bude konať 16.3.2019 formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka.  Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na dva odbory nášho gymnázia, získa ako…
Dovoľte Vás všetkých pozvať na druhý Deň otvorených dverí nášho gymnázia v tomto školskom roku, ktorý sa uskutoční dňa 05.02.2020 od 8:00 do 15:00. Všetci ste vítaní kedykoľvek prídete v tomto čase. 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorej prvoradým cieľom je výchova úspešných mladých ľudí, ktorí sa uplatnia u nás aj v zahraničí. Celá koncepcia gymnázia je…
Na pôde našej školy, sme už vítali rôznych vzácnych hostí, avšak najdôležitejší zo všetkých sú pre nás naši súčasní a budúci žiaci. Aj preto ani v tomto školskom roku nemohol na gympli chýbať Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v utorok 10.12.2019. Okrem žiakov si školu prezreli aj rodičia a pedagógovia z rôznych kútov Slovenska. Čakali na nich zaujímavé prezentácie v podaní našich kreatívnych a šikovných…
Dovoľte Vás všetkých pozvať na Deň otvorených dverí nášho gymnázia, ktorý sa uskutoční dňa 10.12.2019 od 8:00 do 16:00. 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorej prvoradým cieľom je výchova úspešných mladých ľudí, ktorí sa uplatnia u nás aj v zahraničí. Celá koncepcia gymnázia je nastavená, aby žiaci boli motivovaní počas celého štúdia prijímať nové vedomosti a impulzy, ktoré…
Dnes 24.5.2019 sme definitívne ukončili prijímacie konanie na školský rok 2019/2020. Veľmi nás teší, že takmer všetci prijatí žiaci sa prišli aj zapísať a už sa tešíme na stretnutie s nimi druhého septembra. Na obidvoch našich študijných odboroch máme zapísaných po 32 žiakov, ktorí k nám prichádzajú s vynikajúcimi študijnými výsledkami zo základných škôl.  Tento rok sme dosiahli 120 zaregistrovaných…
V termínoch 13.05.2019 a 16.05.2019  sa  na našom gymnáziu uskutočnilo prijímacie konanie na študijný odbor:                                                    7902J - GYMNÁZIUM – virtuálna grafika Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť v doleuvedenom dokumente.  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční…
Keďže sa blíži termín prijímacích skúšok na študijný odbor 7902 J gymnázium – zameranie virtuálna grafika na tomto mieste uvádzame zopár dôležitých faktov k prijímaciemu konaniu.
Loading...
Dňa 29.4. 2019 sa našom gymnáziu uskutočnili historicky prvé talentové skúšky v rámci prijímacieho konania na študíjny odbor: 7902J 74 - GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM SLOVENSKO – RUSKÉ Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť v doleuvedenom dokumente.  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v nasledovných termínoch: Pondelok 29.04. v čase od 14tej do 15:30 Utorok 30.04. v čase od 8ej do 12tej…
Študíjny odbor 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika je jedinečný v rámci ponuky gymnaziálnych odborov v celej SR. Na tento odbor sa majú možnosť prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ. Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dvoch termínoch: 1. termín: 13.5.2019 2. termín: 16.5.2019 Príjimacie pohovory sa robia formou testu z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Pozor!!!  Novou posilou nášho tímu…
Od 1.9.2019 v úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike otvára naša škola nový odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium slovensko-ruské. Na tento dbor sa môžu prihlásiť žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 29.4.2019 formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium…
Strana 1 z 3

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

9.png1.png1.png7.png6.png
2
Online