2. kolo prijímacieho konania

Na základe informácií, že veľa šikovných detí sa neumiestnilo na svoju vysnívanú školu, ponúkame záujemcom o štúdium na našom gymnáziu druhú šancu v dvoch  odboroch:

7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika - 2 voľné miesta,

7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko - ruské - 3 voľné miesta.

Preto ak máte chuť stať sa žiakom nášho gymnázia, rýchlo posielajte prihlášku.

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png4.png1.png4.png3.png3.png
2
Online