Deň otvorených dverí 2018

Dňa 4.12.2018 od 8:00 do 18:00 sme v priestoroch nášho gymnázia na Ružovej ulici pripravili pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu deň otvorených dverí. Veríme, že každý kto má záujem spoznať našu školu sa príde pozrieť do našich priestorov.

Týmto by sme radi pozvali rodičov a žiakov deviatych ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium gymnaziálneho odboru so zameraním na virtuálnu grafiku aby sa prišli zoznámiť s našimi priestormi, učiteľmi, ale aj technikou, ktorú používame pri výučbe. Veľmi radi sa pochválime našim virtuálnym štúdiom, ktoré práve v týchto dňoch budujeme. Okrem profesionálnej fotografickej techniky uvidíte scanery na scanovanie osôb alebo objektov a ako prekvapenie máme pre Vás pripavený 3D hologram. 

V budúcom školskom roku ponúkame taktiež bilingválne štúdium slovensko - ruské, na ktoré sa môžu prihlásiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ. Za podpory Veľvyslanectva Ruskej federácie spúšťame ako prvá škola v Banskobystrickom kraji tento perspektívny odbor.

Veríme, že si pri svojich povinostiach nájdete čas a poctíte nás Vašou návštevou. 

Vidíme sa 4.12.2018 na DOD 2018!

 

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Stará adresa: Zvolenská cesta 18,
974 05 Banská Bystrica

Nová adresa od 1.5.2018: Ružová 15/A, 
974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

2.png9.png3.png5.png9.png
1
Online