VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA GYMNÁZIUM - VIRTUÁLNA GRAFIKA

V termínoch 13.05.2019 a 16.05.2019  sa  na našom gymnáziu uskutočnilo prijímacie konanie na študijný odbor:

                                                   7902J - GYMNÁZIUM – virtuálna grafika

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť v doleuvedenom dokumente. 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v nasledovných termínoch:

Štvrtok 16.05. v čase od 13tej do 16tej

Piatok 17.05. v čase od 8ej do 16tej

prípadne podľa individuálneho dohovoru kontakt: 0903826278

Žiaci, ktorí skončili pod čiarou prijatia a majú záujem o štúdium na našom gymnáziu, si napíšu odvolanie. V prípade, že sa nezapíšu prijatí žiaci, budete prijatí na odvolanie.

Loading...

 

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

5.png5.png1.png7.png5.png
1
Online