Sme jednotka medzi súkromnými strednými školami v našom kraji

Dnes 24.5.2019 sme definitívne ukončili prijímacie konanie na školský rok 2019/2020. Veľmi nás teší, že takmer všetci prijatí žiaci sa prišli aj zapísať a už sa tešíme na stretnutie s nimi druhého septembra. Na obidvoch našich študijných odboroch máme zapísaných po 32 žiakov, ktorí k nám prichádzajú s vynikajúcimi študijnými výsledkami zo základných škôl. 

Tento rok sme dosiahli 120 zaregistrovaných prihlášok na štúdium na našej škole a týmto číslom sme sa stali súkromnou strednou školou s najvyšším počtom záujemcov o štúdium v našom kraji. 

Veľmi nás Váš záujem teší a už teraz pracujeme na ďalších novinkách v našej ponuke, aby sme ešte viacej skvalitnili nami ponúkané štúdium. 

 

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

5.png5.png1.png7.png6.png
1
Online