Pre uchádzačov

Dnes zverejňujeme kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného štúdia gymnázia pre školský rok 2018/2019. Tak ako sme už avizovali, budeme otvárať dve triedy gymnaziálneho štúdia zameraného na virtuálnu grafiku. Dôležitá informácia pre Vás je, že prihlášky bude Základná škola posielať ešte na našu starú adresu Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica. Avšak nebojte sa, prijímačky už budete vykonávať v našich…
Ak Vás zaujíma, aké predmety a koľko hodín do týždňa budú naši žiaci od septembra študovať, prinášame Vám učebný plán štúdia gymnázium - virtuálna grafika. 
Začiatok školského roka v našom gymnáziu sa snažíme pripraviť  čo možno najpríjemnejší pre našich žiakov, lebo len v dobrej atmosfére vie človek podať svoj optimálny výkon. „Zažili ste začiatok školského roka na novej škole, kde ste nikoho nepoznali a informácie sa na Vás valili zo všetkých strán?“ Takýto pocit v našej škole určite naši žiaci nezažijú. Nasledujúci deň po slávnostnom otvorení školského roka t.j.…
Ahojte. Dnes Vám ponúkame vzor testu na prijímaciu skúšku zo Slovenského jazyka a literatúry.    Ukážka 1                                   Boris Filan - Dve a dve Tak ma cháp, alebo tráp                                                Každý vie, že dve a dve Sú rôzne štýly, ako…
        Radi by sme Vám dnes objasnili prečo sa v našej škole nekonal deň otvorených dverí. Má to niekoľko dôvodov.         Prvým a najdôležitejším je, že za posledné týždne finišujeme v príprave prerábky našej budovy v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Našim cieľom je, aby 1.9.2018 prišli naši žiaci do kompletne zrenovovaných priestorov, pretože aj prostredie vychováva. V rámci našej…
       Vzhľadom k faktu, že naša škola prišla s novinkou v rámci gymnaziálneho vzdelávania, radi by sme svoju pôsobnosť rozšírili aj mimo Banskej Bystrice. Preto je pre žiakov našej školy k dispozícií stredoškolský internát. Jedná sa o ubytovanie v bunke s dvomi izbami. Cena ubytovania mesiac/žiak 30 eur. V prípade, že sa Vaša dcéra/Váš syn stane žiakom 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia, má možnosť byť ubytovaný v stredoškolskom…
Ahojte. Pýtate sa aké ťažké budú prijímačky na naše gymnázium. Ponúkame vám ukážku testu na prijímaciu skúšku z matematiky. Vypočítaj polovicu zo súčtu jednej polovice a jednej štvrtiny. Odpoveď: .................. Pri meraní hĺbky jazera namerali jedenkrát 20 metrov, dvakrát 30 metrov a dvakrát hĺbku 25 metrov. Aká je priemerná hĺbka jazera? Pôvodná cena auta bola 15 000 eur. Aká bola…
V dnešnej dobe mediálnej kultúry, ktorá nás všade navôkol obklopuje sa stretávame s rôznymi podobami grafiky. Zvykli sme si na rôzne bilboardy, letáky, plagáty a reklamy. Ak chceme zaujať, potrebujeme sa odlíšiť a tým odlíšením je práve virtuálna grafika.  Virtuálna grafika funguje na pomedzí reality a fikcie. Je to efektívny spôsob, ako zlepšiť  vzhľad živého videa doplnením grafických prvkov vytvorených v počítači, alebo nahradením 3D grafických…
Nakoľko sme nová škola, snažíme sa aby o nás vedelo čo najviac ľudí. Sme presvedčení, že naša ponuka gymnázia zameraného na virtuálnu grafiku je tak osobitá a zaujímavá, že si každý deviatak zaslúži o nás vedieť . Samozrejme nezanedbateľný bonus pri štúdiu na našej škole je aj naša spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Náš kolega Mgr. Pavol Rešovský sa v januári a februári venuje…
Page 2 of 2

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Stará adresa: Zvolenská cesta 18,
974 05 Banská Bystrica

Nová adresa od 1.5.2018: Ružová 15/A, 
974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

3.png5.png3.png4.png9.png
1
Online