Ako darovať 2 % (postup, termíny a tlačivá)

Radi by sme Vás touto cestou oslovili s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia Škola s novým myslením. Združenie sme založili ako podpornú organizáciu pre naše gymnázium. S vyzbieraných peňazí plánujeme realizovať aktivity a nákupy výlučne súvisiace s naším gymnáziom. Ak si myslíte, že našu prácu robíme správne poukážte Vaše 2% práve nám. ĎAKUJEME !

Názov: Škola s novým myslením

Sídlo: Tulská 5385/28

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45783497

  1. Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujetena verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
  2. Daňové priznanie je potrebné odoslaťelektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
  3. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní.Ďakujeme.
  4. Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na rozhodni.sk

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.