Naši žiaci nezabudli na skutočný význam Vianoc

Ako každý rok, aj ten posledný ubehol ako voda a za dverami sú zas Vianoce. Blížia sa sviatky pokoja a radosti, ktoré si vychutnávame s ľuďmi, ktorí sú nášmu srdcu najbližší.
Žiaci Súkromného gymnázia Banskobystrického však myslia aj na tých, ktorým nebolo dopriate stráviť najkrajšie sviatky roka v kruhu svojej rodiny. Rozhodli sa, že namiesto obdarovania sa medzi sebou, potešia tých, ktorí to potrebujú omnoho viac. Naši žiaci sa z vlastnej iniciatívy rozhodli zorganizovať charitatívnu akciu pre detičky z detského domova Centrum Srdiečko a tým vyčarovať skutočný zázrak Vianoc a viac ako jeden úsmev na tvári.

Otvorme svoje srdcia a prispejme spolu na dobrú vec, potešme tých, ktorých nepoznáme a sebe darujme dvojnásobne lepší pocit.

V prípade, že by ste chceli prispieť vecným darom, alebo finančnou sumou, kontaktujte naše študijné oddelenie 0917956622.

Výťažok zo zbierky zanesieme detičkám spolu s našimi žiakmi 18teho decembra.

pondelok, 02 december 2019
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png5.png6.png4.png
4
Online