Pripomíname si 75. výročie oslobodenia Banskej Bystrice

Vojaci sovietskej a rumunskej armády v dňoch 25. a 26. marca 1945 oslobodili Banskú Bystricu.

My nezabúdame!

K 75. výročiu tejto udalosti vytvoril náš učiteľ Ivan Pavlisko tento tématický 3D model.

Česť pamiatke padlých hrdinov - osloboditeľov Banskej Bystrice!

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png6.png0.png3.png7.png4.png
1
Online