Riaditeľské voľno 14.9.2020

Nezabudnite!!!

V škole sa stretneme až 16.9.2020

Loading...

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png6.png0.png2.png9.png8.png
2
Online