Rozdelenie žiakov do tried 1.ročníka

Už len pár hodín zostáva do otvorenia školského roka 2018/2019. Veríme, že naši žiaci sa už tešia na nové výzvy, prostredie a hlavne spolužiakov. Aby ste boli informovaní, do ktorej triedy budete patriť, ponúkame Vám rozdelenie žiakov do tried. Rozdelenie žiakov sme robili podľa toho, aký si zvolil žiak druhý cudzí jazyk. Trieda 1.A je trieda žiakov, ktorí budú študovať Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk a trieda 1.B je je trieda žiakov, ktorí budú študovať Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Loading...

Loading...

sobota, 01 september 2018
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png4.png4.png3.png7.png
2
Online