Slávnostná inaugurácia rektora UMB

Dňa 25.9.2018 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia staronového rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hliadlovského, PhD.. Medzi pozvanými hosťami boli aj náš pán riaditeľ RNDr. Tibor Maťaš a generálny manažér školy Ing. Roman Murgaš.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je veľmi dôležitým partnerom nášho gymnázia a v osobe pána rektora máme ústretového partnera, ktorý je vždy pripravený pomôcť rozvoju nášho gymnázia. Aj touto cestou by sme doc. Ing. Vladimírovi Hliadlovskému, PhD. radi zaželali veľa elánu a chuti ďalej rozvíjať dobré meno UMB u nás aj v zahraničí. 

V rámci inagurácie bol slávnostne otvorený aj nový akademický rok 2018/2019 a zároveň predstavená špeciálna eurobankovka s nulovou hodnotou. Univerzita Mateja Bela ako jedna z prvých inštitúcii na Slovensku vydaním tejto eurobankovky rozbieha prezentáciu výnimočných osobností našej i európskej histórie a všetkým záujemcom približuje osobnosť Mateja Bela, veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého názov nesie práve univerzita sídliaca v našom meste. Na bankovke je zobrazená socha Mateja Bela,  slávnostne odhalená pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia  Univerzity Mateja Bela, tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela na pozadí s budovou, v ktorej sídlila prvá fakulta v našom meste – Pedagogická fakulta. V súčasnosti v týchto priestoroch pôsobí Ekonomická fakulta UMB a budova je od apríla 2018 národnou kultúrnou pamiatkou. Bankovka je vytlačená na originálnom bankovom papieri so všetkými ochrannými prvkami, akými sú sériové číslo, mikrotlač, vodoznak, hologram.

utorok, 25 september 2018
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png5.png8.png8.png
2
Online