17.1.2020 na našej škole uskutočnila riaditeľka spoločnosti D&D Team pani Ing. Iveta Betušová prezentáciu spoločnosti, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním štúdia v zahraničí a jazykových poznávacích pobytov. Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 22. výročie svojho vzniku.  Spoločnosť sprostredkúva jazykové pobyty do takmer všetkých krajín sveta a pre všetky vekové kategórie. Dnes teda môžete v jej ponuke nájsť okrem Veľkej Británie aj Kanadu, USA,…
štvrtok, 23 január 2020
Zdieľaj
Začiatkom roku navštívil naše gymnázium V.V.Syrcov s ponukou zapojenia nášho gymnázia do projektu Slovanský most. Naše gymnázium uzatvorilo dohodu o spolupráci s organizáciou Dom učiteľov Uralského federálneho okruhu, ktorej zástupcovia cestovali až 3.800 kilometrov, aby nás mohli navštíviť. Týmto podpisom sme sa pridali k organizáciám združujúcim Slovanov v projekte Slovansky most, v ktorom budú vybraní žiaci našej školy mať možnosť spoznávať kultúru a zvyky slovanských krajín.…
štvrtok, 23 január 2020
Zdieľaj
Vianoce sú predo dvermi a tak, ako si naši žiaci zaumienili, tak sa aj stalo. V decembri prebehla na našom gymnáziu zbierka pre detský domov Centrum Srdiečko do ktorej prispeli žiaci, rodičia a učitelia gymnázia. Vo štvrtok sme vyčarili deťom z centra úsmev na tvári, keď okrem darčekov ich navštívili naši žiaci. Deti si pod stromčekom našli krabicu rôznorodého ovocia, spoločenskú hru a stolový…
pondelok, 23 december 2019
Zdieľaj
V dňoch 11. - 14.12.2019 sa uskutočnila pracovná cesta generálneho manažéra Romana Murgaša a gestorky bilingválnej sekcie ruského jazyka Ally Borisenkovej do Moskvy.  Účelom cesty bolo podpísanie trojstrannej dohody o spolupráci medzi Štátnym iInštitútom A.S. Puškina - Choroškoly a nášho gymnázia.  Počas cesty sme navštívili Štátny inštitút A.S. Puškina, ktorý sa špecializuje na problematiku vzdelávania ruského jazyka a Choroškolu, ktorá je hodnotená…
nedeľa, 22 december 2019
Zdieľaj
Tento rok sme sa rozhodli otestovať naše znalosti nemeckého jazyka v predvianočnej Viedni, kde sme nasávali atmosféru Vianoc tohto krásneho mesta. Objavovanie tejto metropoly začalo po štyroch hodinách strávených v autobuse, ktorý bol plný spevu vianočných pesničiek a samozrejme smiechu. Prvé čo sme absolvovali, bola nádherná prehliadka mesta a najznámejších pamiatok ako Hofburg a Stepfansdom- symbol Viedne. Neskôr sme navštívili…
štvrtok, 19 december 2019
Zdieľaj
Na našej škole sa uskutočnili školské kolá olympiád z anglického a ruského jazyka. Olympiáda z anglického jazyka sa skladala z dvoch častí, písomnej a ústnej. Zúčastnilo sa jej až 21 súťažiacich z 1. aj 2. ročníka. V prvej kategórií sa na prvom mieste umiestnila Daniela Mičudová. O pol boda menej sa na druhom mieste umiestnila Timea Helen Kosová a na treťom mieste sa umiestnila Simona Turoňová. V kategórií žiakov, ktorí žili v anglicky hovoriacej krajine bol…
štvrtok, 19 december 2019
Zdieľaj
Piatok 13 teho sa podľa rozšírenej povery považuje za nešťastný deň.  Existujú pozorovania, ktoré vedú k záverom, že piatok trinásteho je pre niekoho naozaj nešťastný.  Inštitút pre zvládanie stresu a fóbií v Asheville (v Severnej Karolíne) odhadol, že Spojené štáty samotné každý piatok trinásteho stratia 800 až 900 miliónov dolárov len preto, že ľudia v ten deň necestujú a nejdú do práce. My na povery neveríme, preto…
piatok, 13 december 2019
Zdieľaj
Denne sa snažíme prinášať naším žiakom nové impulzy, ktoré ich viacej motivujú k štúdiu.  „Vesmír je úžasný vo všetkom – veľkosťou, dynamikou, zložením, nekonečnosťou.....“ „Vesmír je miesto, kde žijeme – je naším domovom, je naším učiteľom.....“ Aj tieto hlboké myšlienky zazneli na prednáške, ktorú pre našich žiakov pripravil pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Žiaci dostali…
piatok, 06 december 2019
Zdieľaj
Ako každý rok, aj ten posledný ubehol ako voda a za dverami sú zas Vianoce. Blížia sa sviatky pokoja a radosti, ktoré si vychutnávame s ľuďmi, ktorí sú nášmu srdcu najbližší.Žiaci Súkromného gymnázia Banskobystrického však myslia aj na tých, ktorým nebolo dopriate stráviť najkrajšie sviatky roka v kruhu svojej rodiny. Rozhodli sa, že namiesto obdarovania sa medzi sebou, potešia tých, ktorí to potrebujú omnoho viac.…
pondelok, 02 december 2019
Zdieľaj
Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa 26.11.2019 stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda…
streda, 27 november 2019
Zdieľaj
Strana 4 z 11

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png8.png9.png9.png5.png6.png
1
Online