Výsledky prijímacieho konania 7902 J zameranie virtuálna grafika

V nasledujúcej tabuľke sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J - zameranie virtuálna grafika. Kód, pod ktorým figurujete v zozname dostanete 20.mája do e-mailu uvedenom na prihláške, aj s pokynmi, ako ďalej postupovať pri zápise žiaka na naše gymnázium.

Prijatí uchádzači p.č. 1 - 30

Všetkým želáme veľa šťastia!

Loading...

streda, 20 máj 2020

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png7.png2.png6.png5.png2.png
3
Online