Ubytovanie v školskom internáte

       Vzhľadom k faktu, že naša škola prišla s novinkou v rámci gymnaziálneho vzdelávania, radi by sme svoju pôsobnosť rozšírili aj mimo Banskej Bystrice. Preto je pre žiakov našej školy k dispozícií stredoškolský internát. Jedná sa o ubytovanie v bunke s dvomi izbami. Cena ubytovania mesiac/žiak 30 eur. V prípade, že sa Vaša dcéra/Váš syn stane žiakom 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia, má možnosť byť ubytovaný v stredoškolskom internáte, kde jej/jemu vytvoríme všetky podmienky pre úspešné štúdium. Pedagogický kolektív školského internátu sa teší na našu vzájomnú spoluprácu.

  • Žiaci prvého ročníka nastupujú do školského internátu deň pred začiatkom školského vyučovania od 16.00-21.00 hod./2.septembra 2018.
  • Žiaci sú v ŠI ubytovaní do piatku s povinným odchodom domov na sobotu a nedeľu.
  • Dbajte na to, aby Vaša dcéra/Váš syn mali vždy so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne a občiansky preukaz.
  • Pri nástupe do ŠI si žiačka/žiak prinesie so sebou dve fotografie 3x4 cm.
  • V ŠI ďalej žiak potrebuje: oblečenie na všedný deň, pyžamo, telocvičný úbor a športovú obuv, prezuvky (nie tenisky), spodnú bielizeň, ponožky, uteráky, ramienka na šaty, potreby osobnej hygieny (mydlo, zubnú pastu, kefku, toaletný papier,...).
  • Žiak ubytovaný v ŠI sa stravuje v školskej jedálni. Súčasťou ubytovania v ŠI je obed v hodnote 1,55 eur a večera v hodnote 0,80 eur. Lístky na stravu žiak dostane po zaplatení šeku /ten je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca/. V čase neprítomnosti žiaka v ŠI/počas PN, v prípade účasti na školskej akcii mimo školy/, sa žiakovi strava odhlási.
  • Žiaci majú k dispozícii kuchynku, preto je dobré, keď si žiak prinesie hrnček, príbor, prípadne tanier, malý hrnček na varenie, .....aby si mohol pripraviť nápoje a jedlo.
  • Zabezpečte, aby Vaše dieťa malo pri sebe lieky, ktoré používa. Rovnako každý žiak musí mať svoje lieky na bežné ochorenia podľa Vášho uváženia – lieky proti horúčke, proti bolesti hlavy, lieky potrebné pri žalúdočných problémoch, leukoplast a pod., pretože tieto lieky v ŠI neposkytujeme. 

  Ubytovanie poskytujeme len našim žiakom.

 

nedeľa, 28 január 2018
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png4.png4.png5.png2.png
3
Online