Bodový zisk z predmetov MAT, SJL prijímacie skúšky 1. termín, 1. kolo

st_kód Matematika /20 bodov/ Slovenský jazyk a literatúra /20 bodov/
877179 7 15,5
198868 17 14,5
445541 14 16
750770 17 16
425407 15 15,5
953438 16 12,5
247777 7 13
003873 11 18
338474 5 15
997591 18 14,5
392538 11 15
043458 6 13,5
334952 10 13,5
564624 16 13
707192 12 15,5
765443 13 9,5
017655 1 12,5
263049 14 15
624518 12 11
402874 12 14
238758 13 13,5
pondelok, 14 máj 2018
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png9.png5.png8.png5.png
1
Online