V dnešnej dobe mediálnej kultúry, ktorá nás všade navôkol obklopuje sa stretávame s rôznymi podobami grafiky. Zvykli sme si na rôzne bilboardy, letáky, plagáty a reklamy. Ak chceme zaujať, potrebujeme sa odlíšiť a tým odlíšením je práve virtuálna grafika.  Virtuálna grafika funguje na pomedzí reality a fikcie. Je to efektívny spôsob, ako zlepšiť  vzhľad živého videa doplnením grafických prvkov vytvorených v počítači, alebo nahradením 3D grafických…
streda, 10 január 2018
Zdieľaj
Nakoľko sme nová škola, snažíme sa aby o nás vedelo čo najviac ľudí. Sme presvedčení, že naša ponuka gymnázia zameraného na virtuálnu grafiku je tak osobitá a zaujímavá, že si každý deviatak zaslúži o nás vedieť . Samozrejme nezanedbateľný bonus pri štúdiu na našej škole je aj naša spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Náš kolega Mgr. Pavol Rešovský sa v januári a februári venuje…
streda, 10 január 2018
Zdieľaj
Strana 5 z 5

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png8.png9.png9.png8.png4.png
1
Online