Hovorí sa: ,,Človek by mal byť vzdelaný, mal by mať všeobecný prehľad a byť dobre pripravený pre prax.“Naše gymnázium dňa 30.03.2023 umožnilo žiakom tretích ročníkovzažiť v historickej budove Ekonomickej fakulty na Tajovského 10 Študentskú vedeckú konferenciu 2023.V sekcii prác študentov stredných škôl videliprezentovať v praxi súťažnú prácu rovesníka z Detvy, ktorý predstavil svoj Komunitný podnik ,,Zdieľané zelené Podpoľanie.“ V sekciách cestovného ruchu, ekonomiky, manažmentu podniku, financií, bankovníctva a investovania, verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja si vypočuli ďalšie súťažné práce študentov vysokých škôl nielen z domáceho Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska a Poľska. Zažili, ako prezentovať prácu pred odbornou komisiou v slovenskom a v anglickom jazyku. V praxi mali možnosť naučiť sa čo robiť správne a čomu sa vystríhať pri  obhajobách pred odbornou porotou. Veríme, že sa inšpirovali a v budúcom roku, možno,práve oni budú sami medzi súťažiacimi študentmi. Prajeme veľa energie pri tvorbe nápaditých a originálnych prác.

Mgr. Masárová, Mgr. Matušovová, Mgr. Trudičová