Žiaci prvého ročníka nemeckej bilingválnej sekcie sa 6.marca 2024 predstavili v priestoroch CVČ Junior BB v spolupráci s Regionálnym centrom kariéry BBSK a informovali žiakov základných škôl o možnosti štúdia na našej škole.

Formou hravých  aktivít si pripravili pre žiakov zábavné hry, rôzne úlohy orientované na nemecký jazyk, ale dozvedeli sa aj veľa nových vecí. Svoju činnosť predstavili aj pánovi Kruschke, kultúrnemu atašé Nemeckého veľvyslanectva, ktorý žiakov pri aktivitách navštívil a porozprával sa s nimi. Veríme, že aj takáto skúsenosť motivuje mladých ľudí vzdelávať sa v oblasti cudzích jazykov a v našom regióne, aj v nemeckom jazyku.