Vedeli ste, že...

 

O škole

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita sú základné atribúty 1.Súkromného Banskobystrického gymnázia.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

RNDr. Tibor Maťaš
Riaditeľ školy
Mgr. Martina Murgašová
Zástupkyňa riaditeľa školy
Martina Kamenská
Študijná referentka

Prečo študovať u nás?

diploma
Kvalita vzdelávania

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou a asociáciou Kybernetickej bezpečnosti

edu
Nadštandardný prístup

Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia.

Úspešní študenti

 

Naši

Novinky

 

Pozrite si naše

Medzinárodné súťaže ruského jazyka a kultúry

Študenti nášho gymnázia sa opäť vyznamenali! K 200. výročiu F.M. Dostojevského a N.A. Nekrasova od 11. do 12. novembra 2021 sa konali video

Krajské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 9.12.2021 sa  po tretí krát konalo na našom gymnáziu  krajské kolo súťaže Ruské slovo s krásnou témou  В мире сказок  / Svet rozprávok

Riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT pokrstil učebnicu Informačnej bezpečnosti

Predošlé Ďalšie Problematika kybernetickej bezpečnosti sa v dnešnej dobe stáva čoraz diskutovanejšou témou týchto dní. Dopyt po odborníkoch na túto oblasť je čím

Pre uchádzačov

 

Dôležité informácie

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM SLOVENSKO – ANGLICKÉ

Podľa priloženej tabuľky sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-anglické. Zápis na odbor

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM SLOVENSKO – RUSKÉ

Podľa priloženej tabuľky sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-ruské. Zápis na odbor

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 7902 J GYMNÁZIUM ZAMERANIE VIRTUÁLNA GRAFIKA

V nasledujúcej tabuľke sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J – gymnázium zameranie virtuálna grafika. Zápis na odbor 7902

Partneri

 

Naši

Sociálnej siete

 

Príspevky zo