Vedeli ste, že...

 

O škole

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita sú základné atribúty 1.Súkromného Banskobystrického gymnázia.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

RNDr. Tibor Maťaš
Riaditeľ školy
Mgr. Martina Murgašová
Zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Dávid Kaňuk
Zástupca riaditeľa školy
Silvia Matušková
Študijná referentka

Prečo študovať u nás?

diploma
Kvalita vzdelávania

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou a asociáciou Kybernetickej bezpečnosti.

edu
Nadštandardný prístup

Tešíme sa záujmu žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia.

Úspešní žiaci

 

Naši

Novinky

 

Pozrite si naše

Blahoželáme k zlatej medaile

Kika a tím DIAMONDS – JUNIOR ALL GIRL L3 z Tanečno- športové klubu F.R.E.S.H Dosiahli Zlatý Triumf na Majstrovstvách Slovenska Naša žiačka Kika

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

V máji všetci naši maturanti úspešne ukončili svoje stredoškolské štúdium. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa konalo v priestoroch Ministri of Fun, kde sa

Prevencia – Trestnoprávna zodpovednosť mladých

V máji sa na našej škole uskutočnila preventívna akcia na tému „Trestnoprávna zodpovednosť mladých,“ ktorú zorganizovali v spolupráci s KR PZ SR v Banskej

Partneri

 

Naši

Sociálnej siete

 

Príspevky zo