Vedeli ste, že...

 

O škole

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita sú základné atribúty 1.Súkromného Banskobystrického gymnázia.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

RNDr. Tibor Maťaš
Riaditeľ školy
Mgr. Martina Murgašová
Zástupkyňa riaditeľa školy
Martina Antoliaková
Študijná referentka

Prečo študovať u nás?

diploma
Kvalita vzdelávania

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou a asociáciou Kybernetickej bezpečnosti.

edu
Nadštandardný prístup

Tešíme sa záujmu žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia.

Úspešní žiaci

 

Naši

Novinky

 

Pozrite si naše

Deň jazykov nemčinárov v ŠVK, Banská Bystrica

Opäť po roku sme navštívili v rámci dňa jazykov s našimi žiakmi Nemeckú študovňu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Žiaci štvrtých ročníkov mali možnosť oboznámiť

Plavecký výcvik v Taliansku

Od 9.6. do 18.6. sme sa zúčastnili skvelého plaveckého výcviku v Taliansku, v letovisku Porto Santa Margherita.Cesta autobusom bola vyčerpávajúca, ale stálo to

Seminár o skúmaní ľudského genómu

Žiaci našej školy sa zúčastnili semináru o skúmaní ľudského genómu. S pomocou moderných systémov sa na chvíľu mohli stať vedcami, ktorí študujú gény a

Partneri

 

Naši

Sociálnej siete

 

Príspevky zo