Štúdium v bilingválnej sekcii anglicko-slovenskej je zostavené tak, aby sa žiaci naučili plynulo hovoriť v anglickom jazyku, čím ich pripravíme na ďalšie štúdium a budúce zamestnanie vzhľadom na to, že angličtina slúži ako dorozumievací jazyk na celom svete a dnes to bez nej jednoducho nejde! 
Cieľom štúdia je pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej a štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1, aj za účasti zahraničných lektorov. Počas štúdia budú žiaci spoznávať anglicky hovoriace krajiny, ich reálie, literatúru, históriu a kultúru nielen teoreticky na hodinách, ale aj prostredníctvom pobytov v týchto krajinách. Vďaka úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici vieme poskytnúť vysokokvalitné vzdelanie.

Žiaci bilingválneho štúdia si majú možnosť zvoliť aj balík štúdia virtuálnej grafiky, alebo kybernetickej bezpečnosti a tak spojiť vzdelávanie v oblasti anglického jazyka a odbornosti v rámci jedného štúdia.

Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to nemeckého, ruského, španielského, francúzkeho, alebo čínskeho jazyka.

Počas štúdia bilingválnej sekcie budú mať žiaci možnosť zahraničnej stáže na strednej škole v anglicky hovoriacich krajinách a tak sa viac zoznámiť s kultúrou a krásami týchto krajín. 

Žiaci, ktorí nie sú z Banskej Bystrice sú ubytovaní v stredoškolských internátoch.

Výška školného pre žiakov študijného odboru 7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické je 139,– eur mesačne počas celej dĺžky štúdia.

Na bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy. Pri prijímacích pohovoroch nevyžadujeme znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa podrobia talentovým skúškam. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 90,– eur.

Zápisné pre školský rok 2025/2026 sa stanovuje na sumu 200€.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia, ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.