Plavecký výcvik v Taliansku

Od 9.6. do 18.6. sme sa zúčastnili skvelého plaveckého výcviku v Taliansku, v letovisku Porto Santa Margherita.Cesta autobusom bola vyčerpávajúca, ale stálo to za to. Pri horúčavách v Taliansku bolo príjemné schladiť sa v mori. Piesočnatá pláž a krásne mušle nás sprevádzali celým týždňom. Uprostred […]

Seminár o skúmaní ľudského genómu

Žiaci našej školy sa zúčastnili semináru o skúmaní ľudského genómu. S pomocou moderných systémov sa na chvíľu mohli stať vedcami, ktorí študujú gény a ich mutácie. Žiaci sa okrem základných pojmov genetiky oboznámili aj s medzinárodnou nomenklatúrou, výzorom jednotlivých chromozómov, alebo dopadom konkrétnych druhov mutácií na ľudský […]

Rozlúčka s maturantami

Pred odchodom maturantov na akademický týždeň, počas ktorého sa intenzívne pripravujú na svoju skúšku dospelosti, si pripravili naši tretiaci rozlúčku. V rámci rozlúčky sa žiakom prihovoril pán riaditeľ, ktorí žiakom okrem úspešných maturít zaprial veľa úspechov aj v budúcnosti. Triedna učiteľka sa rozlúčila veľmi originálne a to […]

Trestnoprávna zodpovednosť mladých

V spolupráci s KR PZ SR v Banskej Bystrici mjr. Mgr. Petrovičovou, prebehla v mesiaci máj na našej škole preventívna aktivita ,,Trestnoprávna zodpovednosť mladých,“ ktorá sa zamerala na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, postihovanie mladistvých a maloletých páchateľov v trestnom a […]

Deň narcisov

Deň narcisov je je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá  sa tento rok konala 20. apríla, a to už po 27.krát. Jej už dnes ikonickým symbolom je práve narcis- symbol porozumenia, nádeje a pomoci. Ich pripnutím vyjadrujeme podporu  a spolupatričnosť s tými, ktorí s […]

Študentská vedecká konferencia 2023

Hovorí sa: ,,Človek by mal byť vzdelaný, mal by mať všeobecný prehľad a byť dobre pripravený pre prax.“Naše gymnázium dňa 30.03.2023 umožnilo žiakom tretích ročníkovzažiť v historickej budove Ekonomickej fakulty na Tajovského 10 Študentskú vedeckú konferenciu 2023.V sekcii prác študentov stredných škôl videliprezentovať v praxi súťažnú prácu rovesníka […]

Beseda k medzinárodnému dňu vody v Európe

Beseda k medzinárodnému dňu vody v Európe bola pre nás veľmi prínosná a poučná. Dozvedeli sme sa význam lesov pri dažďoch, ako správne doma zachytávať dažďovú vodu a celkove hospodáriť s ňou. Taktiež sme sa dozvedeli čo môže spôsobovať zosuv pôdy a ako najlepšie a […]

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 17.02.2023 sa konal 17. ročník celoslovenského kola súťaže Ruské slovo s krásnou témou: Мир природы  / Svet prírody / v Košiciach.  Jedná sa o súťaž v prednese poézie, prózy a spevu v ruskom jazyku.  Súťažilo sa v troch kategóriách: žiaci prvého stupňa základných škôl, žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných […]

Krajské kolo Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku

15. a 16. február sa na našej škole niesol v duchu olympiád. Organizovali sme krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku a taktiež v anglickom jazyku. V oba dni sme u nás privítali žiakov  z celého kraja, ktorí predviedli svoje jazykové znalosti pred odbornými komisiami v písomnej i ústnej časti. Môžeme sa pochváliť umiestnením našej […]

Boli sme v Anglicku!

Žiaci bilingválneho anglického štúdia sa zúčastnili poznávacieho zájazdu v Anglicku.Po úvodných útrapách na ceste autobusom a zdržaní sa v Žiline, sme bezpečne docestovali do francúzskeho Calais, odkiaľ sme sa trajektom prepravili cez Lamanšský prieliv do Doveru. Cestou sme obdivovali nádherné biele útesy a večer sme sa už tešili na […]