Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

15.2.2024 sme na pôde nášho gymnázia pripravili krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci základných a stredných škôl súťažili v siedmich kategóriách. Privítali sme žiakov z celého kraja. V kategórii 2C sa na krásnom 3. mieste umiestnila naša prváčka bilingválnej sekcie slovensko-nemeckej Natália Jiřinská. Za tento úspech jej srdečne gratulujeme […]

Odovzdávanie cien výhercom s esejami v Bratislave

BISLA  – Bratislava International School of Liberal Arts – v tomto školskom roku vyhlásila už tretí ročník súťaže v písaní esejí pre stredné školy. https://www.bisla.sk/stredne-skoly-sutaz/ Žiačka našej školy, Sofia Prídavková, študentka 3. ročníka ruskej bilingválnej sekcie, sa v tejto súťaži zúčastnila a spomedzi 139 esejí vyhrala nádherné druhé miesto. […]

Escape room

Žiaci zapojení do projektu Euroscola si pre svojich spolužiakov pripravili únikovú hru o Európskej únii. Počas dvoch dní plných aktivít, diskusií, indícií a tímovej práce sa žiaci veľa naučili o európskych inštitúciách, histórii EÚ, o jednotlivých členských štátoch, eurozóne, Brexite, o úradných jazykoch, ale aj o tom, čo by bolo bez […]

Naša žiačka Nina študuje v Španielsku

Dobrý deň, študujem na medzinárodnej súkromnej škole YAGO School v Seville, ktorá je zaradená medzi 100 najlepších škôl v Španielsku. Na škole sa vyučujú všetky úrovne vzdelávania od 0 do 18 rokov. Ja študujem program IB® International Baccalaureate Diploma. YAGO School je medzinárodná škola, kde […]

Konferencia RE-POWER YOUR FUTURE – Naštartujme budúcnosť Slovenska

Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko v dňoch 7. – 8.februára 2024 pripravila dvojdňovú konferenciu v Žiline s názvom RE-POWER YOUR FUTURE – Naštartujme budúcnosť Slovenska. JA Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.  […]

2. workshop so Show your talent

Našou hlavnou témou druhého workshopu bol MARKETING. Mnoho ľudí si marketing mýli s reklamou. Tieto dve slová dokonca používajú ako synonymá. Marketing a reklama ale nie sú to isté. Je medzi nimi veľký rozdiel, reklama je súčasťou marketingu. Marketing tak zahŕňa reklamu. Marketing a predaj majú k sebe veľmi […]

Krajské kolo Olympiády v ekonomike

Od 29. januára do 13. februára 2024 prebiehajú krajské kolá Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajských mestách Slovenska. Aj naši žiaci postúpili do krajského kola v Ekonomickej olympiáde, ktoré sa uskutočnilo 2.2.2024 na Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici.

1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit programovanie

Som žiakom 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia so zameraním na kybernetickú bezpečnosť. Zvíťazil som v krajskom kole súťaže Zenit Programovanie v kategórii B. Vďaka skvelej príprave od pána učiteľa Mgr. Michala Šrobára som získal potrebné znalosti v programovaní a kybernetickej bezpečnosti. S vášňou sa venujem počítačom […]

Prednáška o fungovaní európskych inštitúcií

Naši žiaci sa dnes zúčastnili prednášky a diskusie o tom, ako fungujú európske inštitúcie, prečo je dôležité ísť voliť a ako my osobne môžeme ovplyvniť dianie v našej krajine a v Európe. Prednášal nám p. Vladimír Müller, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov […]

S.A.V.E Ambasadors – slovenské finále

S.A.V.E Ambasadori je špeciálna medzinárodná iniciatíva zameraná na žiakov stredných škôl. Jej zámerom je ukázať mladým ľuďom ako vedome využívať obmedzené zdroje planéty, finančné aj prírodné a predstaviť im princípy cirkulárnej ekonomiky a tiež zvýšiť ich povedomie o dôležitosti znižovania a zhodnocovania odpadu.  Aj na našej škole máme mladých ľudí, ktorým […]