Olympiáda z anglického jazyka

Naši žiaci sa vo štvrtok 10.11.2022 zapojili do školského kola olympiády z anglického jazyka. Olympiáda z anglického jazyka je postupová súťaž, ktorej cieľom je upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku a rozšíriť ich záujem o štúdium cudzích jazykov. Žiaci boli preverení pomocou cvičení zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie […]

ZENIT – školské kolo

Naši žiaci sa zapojili do prestížnej súťaže Zenit ( „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„), ktorá je zameraná na programovanie, grafiku, elektroniku a strojárstvo. Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike […]

Halloween 2022

Foto: Daniela Marková III.A 27.10.2022 sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov spojená s Halloweenom.  Od prvej hodiny sa prváci v maskách zbiehali v jedálni a kto prišiel neskoro, mal smolu, dostal šľahačkou do tváre. To bol úvod do súťaží, ktoré si pre nich nachystali naši štvrtáci.  Študenti v nich […]

Projekt Veľvyslanectvo mladých

Mladí ľudia vidia príležitosti a nie prekážky a k ich veku patrí určitá dávka sebavedomia a primeranej priebojnosti, aby tieto príležitosti dokázali naplniť. Študenti gymnázia dostali takúto príležitosť v podobe účasti na projekte Veľvyslanectvo mladých. Našu školu navštívila pani Mária Reháková, organizátorka VIP Clubu česko-slovenských podnikateľov a riaditeľka vydavateľstva Star production, […]

Európska noc výskumníkov

V Europa Shopping Center Banská Bystrica sa posledný septembrový deň konal festival Európska noc výskumníkov. Tento festival sa koná každoročne už od roku 2007. Jeho cieľom je vzbudiť záujem u mladých ľudí o štúdium prírodných a technických oblastí. Na festivale malo obsadenie aj naše gymnázium. Pripravili sme si stánok s názvom […]

Team Building Camp 2022

Každý začiatok školského roka je na našom gymnáziu spojený s dvomi udalosťami. Tou prvou je slávnostné otvorenie šk.r. a pre prvákov je to Team building camp. Každoročne naši prváci prežijú dva dni v rezorte Gothal v Liptovskej osade. Táto akcia má v prvom rade za […]

Piaty krát otvorilo naše gymnázium svoje brány

Čas tak rýchlo letí a nie je to klišé. Ani sa nám nechce veriť a naše gymnázium privítalo na začiatku školského roka svojich žiakov už piaty krát. Toto malé výročie bolo dôvodom urobiť otvorenie školského roka zase trochu inak. A tak sme sa zišli v najväčšom diskotékovom klube Ministry […]

Dostalo sa nám veľké privilégium

Vo štvrtok popoludní nasmerovala svoju cestu do nášho súkromného gymnázia pani veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva  v Slovenskej Republike Lorea Arribalzaga Ceballos a spolu s ňou tiež  pridelenec španielskeho veľvyslanectva v Bratislave pre vzdelávanie Joaquin Tamara Espot. Pani veľvyslankyňa s veľkým uspokojením konštatovala, že na Slovensku  sa   španielsky […]