Prevencia – Trestnoprávna zodpovednosť mladých

V máji sa na našej škole uskutočnila preventívna akcia na tému „Trestnoprávna zodpovednosť mladých,“ ktorú zorganizovali v spolupráci s KR PZ SR v Banskej Bystrici a s mjr. Mgr. Andreou Petrovičovou. Táto iniciatíva bola zameraná na zvýšenie povedomia žiakov o trestnoprávnej zodpovednosti, kriminalite mladistvých a maloletých, […]

Záverečná konferencia so Show your talent

V piatok 3.5 bol pre nás, žiakov z programu Show your talent, výnimočným zážitkom, keď sme sa zišli na záverečnej konferencii, aby sme uzavreli dobrodružstvo plné vzdelávania, zábavy a spoločných zážitkov. Pred samotnou konferenciou sme si užili nezabudnuteľnú záverečnú víkendovku, kde sme sa venovali aktivitám zameraným […]

Finančná gramotnosť

Štvrtkový workshop o finančnej gramotnosti ponúkol našim žiakom zaujímavé a užitočné informácie do budúcnosti. Pod vedením študentov z Univerzity Komenského v Bratislave sa mladí ľudia ponorili do základných princípov finančného sveta s dôrazom na  praktické cvičenia. Hlavným cieľom bolo naučiť žiakov čítať a porozumieť výplatným páskam, čo im […]

Úspech žiakov na celoslovenskej súťaži Mladý Európan

Dorotka, Šimon a Peter sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Mladý Európan a dosiahli fantastické 2. miesto. Ich úspech je výsledkom tvrdej práce, oddanosti a šikovnosti, ktorú preukázali v priebehu celej súťaže. Na súťažnom teste, ktorý vyžadoval nielen široké vedomosti, ale aj analytické myslenie a rýchlosť reakcie, […]

Spájanie generácií pre dobro

Stretnutie so seniormi a našich žiakov 3. ročníka  Luckou, Katkou, Šimonom a Christianom – by sme mohli nazvať „Spájanie generácií pre dobro“. Títo mladí ľudia sa zapojili do projektu, ktorému dali nový rozmer a tým sa zapojili do ďalšieho projektu Veľvyslanectvo mladých. Ich projekt sa zameriava […]