Rozlúčka s maturantami

Pred odchodom maturantov na akademický týždeň, počas ktorého sa intenzívne pripravujú na svoju skúšku dospelosti, si pripravili naši tretiaci rozlúčku. V rámci rozlúčky sa žiakom prihovoril pán riaditeľ, ktorí žiakom okrem úspešných maturít zaprial veľa úspechov aj v budúcnosti. Triedna učiteľka sa rozlúčila veľmi originálne a to […]

Trestnoprávna zodpovednosť mladých

V spolupráci s KR PZ SR v Banskej Bystrici mjr. Mgr. Petrovičovou, prebehla v mesiaci máj na našej škole preventívna aktivita ,,Trestnoprávna zodpovednosť mladých,“ ktorá sa zamerala na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, postihovanie mladistvých a maloletých páchateľov v trestnom a […]

Deň narcisov

Deň narcisov je je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá  sa tento rok konala 20. apríla, a to už po 27.krát. Jej už dnes ikonickým symbolom je práve narcis- symbol porozumenia, nádeje a pomoci. Ich pripnutím vyjadrujeme podporu  a spolupatričnosť s tými, ktorí s […]

Študentská vedecká konferencia 2023

Hovorí sa: ,,Človek by mal byť vzdelaný, mal by mať všeobecný prehľad a byť dobre pripravený pre prax.“Naše gymnázium dňa 30.03.2023 umožnilo žiakom tretích ročníkovzažiť v historickej budove Ekonomickej fakulty na Tajovského 10 Študentskú vedeckú konferenciu 2023.V sekcii prác študentov stredných škôl videliprezentovať v praxi súťažnú prácu rovesníka […]

Beseda k medzinárodnému dňu vody v Európe

Beseda k medzinárodnému dňu vody v Európe bola pre nás veľmi prínosná a poučná. Dozvedeli sme sa význam lesov pri dažďoch, ako správne doma zachytávať dažďovú vodu a celkove hospodáriť s ňou. Taktiež sme sa dozvedeli čo môže spôsobovať zosuv pôdy a ako najlepšie a […]

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 17.02.2023 sa konal 17. ročník celoslovenského kola súťaže Ruské slovo s krásnou témou: Мир природы  / Svet prírody / v Košiciach.  Jedná sa o súťaž v prednese poézie, prózy a spevu v ruskom jazyku.  Súťažilo sa v troch kategóriách: žiaci prvého stupňa základných škôl, žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných […]