Olympiáda v nemeckom jazyku

Predošlé Ďalšie V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo nemeckej olympiády. Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v ďalších postupových kolách. Našu školu budú reprezentovať: Lívia Samolejová 1.A, Natália Jiřinská 1.B, Chris Eiben 4.C, Nela Pacerová 4.C

Vzdelávanie cestovaním cez EF Education First

Predošlé Ďalšie Milí žiaci, naše gymnázium podpísalo Memorandum o spolupráci so spoločnosťou EF Education First, ktorá zabezpečuje jazykové pobyty v zahraničí. Vďaka tejto spolupráci máte 10% zľavu na ktorýkoľvek jazykový pobyt. POZOR ! Ak sa rozhodnete ešte do konca novembra pre niektorý z jazykových pobytov budete mať zľavu […]

Pripomíname si Medzinárodný deň študentstva

Predošlé Ďalšie Vo štvrtok, 17. novembra, sme si na našom gymnáziu pripomenuli jeden z najvýznamnejších sviatkov vôbec, a to Deň boja za slobodu a demokraciu. Mnohí však nevedia, že tento deň je zároveň aj Dňom študentstva. Medzinárodný deň študentstva nie je iba dňom, kedy nemusíme vstávať do školy, […]

Týždeň vedy a techniky na gympli

Predošlé Ďalšie V stredu 8.11.2023 sa na našej škole v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil Deň vedy. Okrem chemických a fyzikálnych pokusov si niektorí žiaci pripravili pre svojich spolužiakov aj vedomostné hry, alebo súťaže. Na žiakov od rána čakali mikroskopy, počítače, mapy, ale hlavne […]

Halloween 2023

Predošlé Ďalšie 27.10.2023 sme ako školský parlament zorganizovali Halloween. Ako aj predošlé roky v maskách prišli nie len žiaci ale aj naši učitelia a učiteľky. Počas dňa vládla halloweenska atmosféra, všade kde som sa pozrela bola perfektná maska. Tento deň nebol len tak obyčajný pretože členovia školského […]

Školský parlament

Ako už všetci dobre vieme aj naše gymnázium má Školský parlament, ktorý reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Funkčné obdobie členov školského parlamentu už uplynulo, dokonca niektorí členovia sa stali našimi absolventmi. […]

Svet médií

Dňa 19.10.2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili na audiovizuálnej prednáške SVET MÉDIÍ 1 s pánom Petrom Konečným. Žiaci mohli netradičným spôsobom nazrieť do sveta médií a spoznať ich z úplne inej stránky. Dozvedeli sa to najdôležitejšie z dejín kinematografie, tiež boli žiakom predstavení […]

Spolupráca s tými najlepšími

Predošlé Ďalšie V roku 2023 nadviazala naša škola spoluprácu s jednou z najlepších stredných škôl v Cambridge (UK). Abbey College Cambridge patrí medzi najlepšie školy vo Veľkej Británii. Je súčasťou DLD Group of Colledge a ponúka súkromné vzdelávanie pre domácich i zahraničných študentov vo veku […]

Európsky deň jazykov na gymnáziu

Predošlé Ďalšie V utorok 26. septembra sme oslávili Európsky deň jazykov. Vybraní študenti si pre svojich spolužiakov pripravili zábavné aktivity, ktorých sa zúčastňovali v priebehu vyučovania.  Celkovo ich čakalo šesť stánkov, každý reprezentujúci jeden z jazykov vyučovaných na našej škole. Žiaci sa tak nielen zabavili, ale aj dozvedeli množstvo zaujímavostí […]

Team Building

Predošlé Ďalšie Ako prváci sme boli plní očakávaní. Nová škola, prostredie, učitelia, starosti aj radosti, no predovšetkým nový kolektív. Nastúpila som do autobusu plného nových tvárí a odviezli nás do Gothalu v Liptovskej Osade. Nádherné liptovské prostredie bolo krásnym miestom na spoznávanie nových ľudí. Doobedu sme absolvovali […]