Žiaci zapojení do projektu Euroscola si pre svojich spolužiakov pripravili únikovú hru o Európskej únii. Počas dvoch dní plných aktivít, diskusií, indícií a tímovej práce sa žiaci veľa naučili o európskych inštitúciách, histórii EÚ, o jednotlivých členských štátoch, eurozóne, Brexite, o úradných jazykoch, ale aj o tom, čo by bolo bez EÚ. Hráči museli preukázať nielen svoje vedomosti, ale aj logické myslenie a kreativitu. Tí najlepší získavajú deň voľna pre svoju triedu.

  1. miesto – 4A (30 bodov)
  2. miesto – 2B (29 bodov)
  3. miesto – 1B a 4C (27,5 b.)