Digitálne technológie sú všade okolo nás. Ich primárnym cieľom bolo aj by malo byť zlepšovať, uľahčovať a zdokonalovať našu prácu a celkovo náš život. Tieto technológie nám však môžu spôsobiť aj veľké škody. Napríklad, pokiaľ útočník nájde a využije bezpečnostnú chybu v systéme. Takýchto zlých príkladov sa vyskytuje čoraz viac vo svete ale aj u nás na Slovensku. Aj keď legislatívne požiadavky a kybernetické ohrozenia vytvárajú množstvo vysokokvalifikovaných nárokov na komerčné inštitúcie aj orgány verejnej správy, stale je na trhu práce akútny nedostatok odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Preto sme sa rozhodli otvoriť nový študijný odbor zameraný práve na kybernetickú bezpečnosť.

Kybernetická bezpečnosť je komplexná oblasť, ktorá zahŕňa technológie a procesy určené na ochranu systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi. Kybernetický útok je možné definovať ako akékoľvek úmyselné konanie útočníka v kybernetickom priestore, ktoré smeruje proti záujmom inej osoby. Napríklad:

  • poškodiť počítač pomocou rôznych malvérových programov
  • zašifrovať pamätový disk a nútiť zaplatiť výkupné cez ransomvérový program
  • využiť spajvér a potajme zaznamenávať všetko, čo používateľ napíše cez klávesnicu
  • rozoslať falošné správy cez SMS a e-mail, za účelom ukradnutia osobných údajov
  • narušiť sieťovú komunikáciu a odchytávať / manipulovať všetky sieťové aktivity

V nadväznosti na uvedené príklady našim študentom poskytujeme nadštandardné a špecializované vzdelanie v odbore kybernetickej bezpečnosti. Získavajú teoretické ale hlavne aj praktické poznatky z fungovania hardvéru, softvéru a počítačových sietí s dôrazom na ich bezpečnosť.

Po úspešnom ukončení štúdia sú naši študenti odboru kybernetickej bezpečnosti pripravení na:

  • nástup do vysokej školy zameranej na informačné technológie a kybernetickú bezpečnosť
  • začatie svojej pracovnej kariéry v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Prvý cudzí jazyk je anglický, druhý cudzí jazyk si máte možnosť vybrať z nasledovných možností nemecký, ruský, španielský. Naša škola ponúka štúdium tretieho cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu a to  nemeckého, ruského, španielského, alebo čínskeho jazyka.

Žiaci, ktorí nie sú z Banskej Bystrice sú ubytovaní v stredoškolských internátoch.

Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J – gymnázium zameranie kybernetická bezpečnosť je 89,– eur mesačne.

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy. Prijímacie pohovory sa vykonávajú z predmetov slovenský jazyk, matematika. Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 70,– eur.

Moderné smerovanie školy v moderných priestoroch potrebuje to najdôležitejšie a tým sú mladí ľudia ochotní niečo v živote dokázať.

Ak patríš medzi nich, daj si prihlášku na naše gymnázium.