Mal som tú česť stať sa na chvíľu súčasťou Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Bol to pre mňa vzrušujúci zážitok. Počas svojho pobytu som získal cenné skúsenosti a poznatky o fungovaní inštitúcií EÚ. Vrátil som sa domov plný nadšenia a nových informácií. Ďakujem pánovi europoslancovi Bilčíkovi za pozvanie.

  • Šimon Ťavoda