BISLA  – Bratislava International School of Liberal Arts – v tomto školskom roku vyhlásila už tretí ročník súťaže v písaní esejí pre stredné školy.

https://www.bisla.sk/stredne-skoly-sutaz/

Žiačka našej školy, Sofia Prídavková, študentka 3. ročníka ruskej bilingválnej sekcie, sa v tejto súťaži zúčastnila a spomedzi 139 esejí vyhrala nádherné druhé miesto.

A aké sú je dojmy zo súťaže a samotného oceňovania výhercov, vám najlepšie sprostredkuje ona sama:

Odovzdávanie cien výhercom s esejami v Bratislave

…a stretnutie výhercov s porotou

Do literárnej súťaže Bisla sa posielalo okolo 139 esejí, z nich odborná porota vybrala 13 finalistov a z nich následne troch finálnych výhercov, z ktorých som ja skončila na 2. mieste. Témy boli O čom sa nehovorí, ale malo by sa, ktorú som si vybrala ja, a O umelej inteligencii.

Odovzdávanie cien sa konalo v Bratislave na  Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií.

Všetko sa to začalo milým príhovorom. Príhovor, či lepšie povedané predhovor, bol vlastne  zoznámením sa s porotou, pánom rektorom Samuelom Abrahámom. Porota bola tvorená z tých najzvučnejších mien: Božidara Turzonovová, Samuel Marec, Darina Abrahámová, Bibiana Vlková a Nikola Krajčíková. Pri odovzdávaní cien mal byť prítomný aj slovenský prozaik a básnik Ľubomír Feldek, ktorý sa, bohužiaľ, nemohol  dostaviť, ale bolo nám povedané, že sa s ním my, finalisti s esejami, ešte stretneme.

Po odovzdaní diplomov sa k našim esejam veľmi podnetne vyjadrili pani Božidara Turzonovová a Darina Abrahámová. Na to sme aj my sami, výhercovia, povedali pár svojich slov o našich textoch a poďakovali sa za ich rozhodnutie o našom umiestnení…a potom sme z ostali ešte chvíľu konverzovať pri menšom pohostení. 🙂

Blahoželáme, Sofia 😉