15.2.2024 sme na pôde nášho gymnázia pripravili krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci základných a stredných škôl súťažili v siedmich kategóriách. Privítali sme žiakov z celého kraja. V kategórii 2C sa na krásnom 3. mieste umiestnila naša prváčka bilingválnej sekcie slovensko-nemeckej Natália Jiřinská. Za tento úspech jej srdečne gratulujeme a veríme, že sa Natália v budúcnosti zúčastní aj celoslovenského kola. Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným pedagógom, ktorí boli členmi jednotlivých odborných komisií. Ďakujeme, že venovali svoj čas súťažiacim, ktorí mohli odprezentovať svoje vedomosti z nemeckého jazyka.