Jaro Slávik je slovenský hudobný producent, scenárista a porotca známej talentovej súťaže.

6.3.2024 sme s pánom Slávikom boli na besede a môžem potvrdiť, že je aj výborný rečník, ktorý dokáže svojím príbehom, skúsenosťami a perspektívou povzbudiť poslucháčov, poskytnúť im nový pohľad na veci a motivovať ich k dosiahnutiu svojich cieľov.

Pre žiakov bola táto beseda s pánom Jarom Slávikom prospešná aj v oblasti osobného rozvoja, podnikania, športu či akéhokoľvek odvetvia, kde je potrebné prekonať prekážky a dosiahnuť úspech. Tiež povedal, že je dobré ak má človek STRACH, pretože aj strachom sa učíme prekonávať svoje limity a posúva nás ďalej.

Na besedu priniesol aj svoju knihu „Talent“, ktorá ponúka zaujímavý pohľad za scénu do sveta talentového priemyslu. V skutočnosti ide o tri rôzne perspektívy. Prvá z nich poskytuje hlbší vhľad do toho, čo znamená zábavný priemysel, a aká enormná finančná aktivita v ňom každoročne prebieha v triliónoch eur. Druhá perspektíva nás zavádza do príbehov o tvrdohlavosti Jozefa Patroviča, konfliktoch s Luciou Bílou a výnimočnom nasadení Leoša Mareša, konkrétne do desiatich ročníkov obľúbenej televíznej relácie. Posledný pohľad predstavuje denník z natáčania 11. série Česko Slovensko má Talent, ktorá podľa autora nemala v skutočnosti ani nevzniknúť.