O škole

Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita - to sú základné atribúty

  1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii vyrieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie. U nás získaš odborné vzdelanie v oblasti Virtuálnej grafiky. Uplatniť sa môžete v oblasti reklamy, médií – printových aj elektronických, v priemysle stavebnom, automobilovom... Preto sme tá najsprávnejšia voľba pre všetkých študentov. Naši absolventi sú pripravení na ďalší odborný i osobný rast v budúcnosti.

Vyučovanie prebieha zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvárajú priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí nášho záujmu je študent - rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách.

Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Individuálnym prístupom riešime aj problémy žiakov s rôznymi vývinovými poruchami učenia. 

Ako jediná stredná škola v Banskej Bystrici  máme podpísané memorandum o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je našim dôležitým partnerom. Zároveň spolupracujeme s viacerými firmami v Banskej Bystrici a tiež s Vladimírom „Dracula“ Moravčíkom, držiteľom desiatich svetových a európskych titulov v thajskom boxe. Týmto spôsobom sme pretransformovali do súčasnej doby antický grécky ideál – kalokagathiu.  Ideál harmonického súladu a vyváženosti telesnej a duševnej krásy a dobroty, ctnosti a statočnosti.  

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo na našej škole sa platí školné. Výška školného je 39,- eur mesačne.

Vitajte na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu.

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Stará adresa: Zvolenská cesta 18,
974 05 Banská Bystrica

Nová adresa od 1.5.2018: Ružová 15/A, 
974 11 Banská Bystrica

tel: +421 903 826 278

email: info@sukromnygympel.sk

3.png1.png4.png3.png1.png
1
Online