Aj tento rok sme boli organizátormi krajského kola súťaže Ruské slovo

Krajské kolo súťaže Ruské slovo 2020 s témou družná rodina

     Dištančnou formou sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu dňa 8.12.2020. Súťažiaci mali podmienky o niečo ľahšie, ale aj v niečom ťažšie ako v minulom roku. A to preto, že nevystupovali priamo pred obecenstvom. Opadol z nich strach z vystupovania. To bolo výhodou dištančnej formy tohtoročnej súťaže. Nevýhoda tkvela v tom, že bohužiaľ nevideli priame reakcie obecenstva ani poroty. Určite by súťažiacich potešili ovácie   poroty v zložení: pani učiteľka Alla Borisenkova, Zuzana Sedláčková, Blanka Čiamporová a Dana Kubiňáková.

Veru, také skvelé boli interpretačné výkony milých súťažiacich.

Výsledková listina:

1. Kategória 

spev: 1. miesto Kamila Oravcová

poézia: 1. miesto Alexej Merkuriev

próza: 1. miesto Miriam Jahodníková

2. Kategória

spev: 1. miesto Kornélia Hricová. 2. miesto Rebeka Trubenová, 3. miesto Tatiana Pavlíková

poézia: 1. miesto Nina Jozefíková

próza 1. miesto   Zina Babinská

3. Kategória

poézia: 1. miesto Miroslava Jambrichová, 2. miesto Uliana Rogacheva, 3. miesto Nina Matulová

próza 1. miesto Tamara Ľuptáková

Víťazom srdečne blahoželáme J

Celoslovenské kolo sa bude konať ako tradične v Košiciach .