Dovoľte Vás všetkých pozvať na Deň otvorených dverí nášho gymnázia, ktorý sa uskutoční dňa 10.12.2019 od 8:00 do 16:00.

1. Súkromné Banskobystrické gymnázium je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorej prvoradým cieľom je výchova úspešných mladých ľudí, ktorí sa uplatnia u nás aj v zahraničí. Celá koncepcia gymnázia je nastavená, aby žiaci boli motivovaní počas celého štúdia prijímať nové vedomosti a impulzy, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať ďalší život nášho absolventa.

Ako jediný v Slovenskej republike poskytujeme v rámci gymnaziálneho vzdelania aj odborné vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky. Uvedenú odbornosť majú dokonca možnosť študovať aj žiaci našej bilingválnej sekcie v prípadne, že si ju vyberú v rámci voliteľných predmetov.

V tomto roku zavádzame a radi Vám predstavíme aj ďalšie inovácie nášho vzdelávacieho procesu ako sú napr. vyučovanie predmetov biológia a náboženstvo prostredníctvom virtuálnej reality. Na DOD sa budete môcť zoznámiť aj s našou virtuálnou realitou 2. sv. vojny, SLA 3D tlačiarňou, novým robotom, pomocou ktorého sa naši žiaci budú zdokonaľovať v programovaní, či holografickým videom pri ktorom máte možnosť sa takmer dotknúť 3D hologramu.

Samozrejme radi zaujmeme aj tých, ktorí virtuálna grafika až tak neláka. Veríme, že Vás zaujmeme našou rusko – slovenskou bilingválnou sekciou prípadne výučbou iných cudzích jazykov, ktorých ponuku rozširujeme podľa Vašich požiadaviek. Momentálne u nás viete študovať angličtinu, nemčinu, ruštinu a francúzštinu. Nezabudnite, že koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom.

Najvyššiu kvalitu vzdelania Vám vieme poskytnúť aj vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT Asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou, Asociáciou Kybernetickej bezpečnosti, Alien Studio, Studio 727, QuBit, AURORA photo,design&print, VEGO Marketing, AKRA reklama, Šport zóna. ĎAKUJEME

Tešíme sa na Vašu návštevu!