DOD 2020 – teší nás Váš záujem

Dňa 5.2.2020 sa na našom gymnáziu uskutočnil prvý deň otvorených dverí v tomto kalendárnom roku, avšak už druhý v tomto školskom roku. Po našej veľmi úspešnej prezentácií v SC Európa sme opäť otvorili brány našej školy, aby sme tak umožnili záujemcom o štúdium na našom gymnáziu nahliadnuť do priestorov našej školy, spoznať našich učiteľov a žiakov v prostredí v ktorom sa 10 mesiacov v roku odohráva všetko podstatné, čo súvisí so životom nášho gymnázia. Od rána prúdili žiaci ZŠ spolu s rodičmi, prípadne pedagógmi do našej školy. Naši zamestnanci spolu s našimi žiakmi ich previedli po škole a zoznámili ich s možnosťami a príležitosťami, ktoré na nich v našom gymnáziu čakajú. Opäť nás potešila hojná účasť na DOD a veríme, že sa s väčšinou stretneme na prijímacích pohovoroch, ktoré sa nezadržateľne blížia.