Futurikon 2019

Aj tento školský rok sa snažíme prinášať našim žiakom zaujímavé možnosti exkurzií. Prvá akcia, na ktorej sme sa zúčastnili v školskom roku 2019/2020 bol Futurikon 2019 – interaktívna prehliadka technológií, ktoré menia náš svet konaný na Žilinskej univerzite v Žiline. Žiaci sa mohli tešit na labáky Zilinskej univerzity, firmy Globallogic,  Scheidt&Bachmann,  EMtest,  Siemens Healthineers,  Siemens MobilityRingier Axel SpringerGoodRequest  Descartes. Žiaci sa mali možnosť zúčastniť prezentácií, workshopov a prednášok na rôzne zaujímavé témy z oblasti najnovších IT technológií. Účasť žiakov stredných škôl bola veľmi hojná aj preto sme radi, že sme tu mali svojich zástupcov. Možno niektorí z nich v budúcnosti sa stanú študentami Žilinskej univerzity, prípadne zamestnancami prezentujúcich firiem.