Hodina telesnej výchovy v spolupráci s UMB

V stredu prišli odučiť telesnú výchovu našim žiačkam z 1.A a 1.B vysokoškolskí študenti z Univerzity Mateja Bella. Ponúkli nám veľa informácií ohľadom športu, ale zároveň aj prečo je potrebný pohyb k životu. Po rozcvičení nám pripravili rôzne cviky, ktoré mali naše žiačky vykonať. Bol to úžasný zážitok a myslím, že si na nasledovnú svalovku budú všetky ešte dlho pamätať. Našim žiačkam bolo počas tejto dvojhodinovky poskytnutých veľa zaujímavých informácií, či praktických cvikov vhodných na správny kondičný tréning a posilňovanie jednotlivých svalov. Bol to výborný zážitok, počas ktorého sme sa aj veľa naučili. Koniec tejto dvojhodinovky zakončili zodpovedaním otázok a naše prváčky tak z tejto hodiny odchádzali opäť o čosi múdrejšie (hoci trošku spotené).

Text: Timea Helen Kosová 1.A

Foto: Simona Turoňová 1.A