28.11.2017 sme sa zúčastnili prezentácie v Banskej Bystrici. Vzhľadom na fakt, že máme sídlo v tomto krásnom meste, bolo pre nás veľmi dôležité zaujať našich potenciálnych žiakov práve tu. Prezentácie našej školy v Banskej Bystrici sa zúčastnil aj Mgr. Pavol Rešovský, ktorý má v našej škole na starosti okrem vyučovania telesnej výchovy a etickej výchovy aj prezentáciu školy pred žiakmi základných škôl. S touto posilou v našom tíme sme nemohli ukončiť deň nijak inak, len konštatovaním, že bol veľmi úspešný. 115 kontaktov, ktoré ste nám poskytli, aby sme Vás ďalej informovali o možnostiach štúdia na našom gymnáziu nás veľmi teší.