Krajské kolo 14.ročníka súťaže „Ruské slovo“ –Vďaka za mier

V tomto roku sa konala V Banskobystrickom kraji súťaž „Ruské slovo“ na našom Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu 10. februára 2020, na odporúčanie pani predsedkyne poroty Mgr. Natálii Dostovalovej, CSc.

„ Ruské slovo“ je zamerané na prednes pôvodnej tvorby v ruskom jazyku, aktuálne venované 75.výročiu víťazstva vo Veľkej Vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945. Viac ako 20 žiakov základných a stredných škôl predviedlo interpretačné schopnosti. Prednes poézie , prózy a spev sa rozliehal na pôde gymnázia na počesť tých, ktorí hrdinsky položili životy za mier. Účastníci súťaže s úctou prednášali, občas šepotom- posledné slová pred smrťou, občas hromovým hlasom zneli slová neochvejného odhodlania, vyzdobení vojenskou čiapkou na hlave, zdravotníckou vojenskou taškou,… Umelecký dojem ďaleko prekonal očakávania poroty.

Atmosféra bola neopísateľná, vytvorili ju všetci: rodičia, ktorí prišli podporiť svoje deti. Učitelia, ktorí poctivo trénovali so svojimi zverencami a výsledok bol vynikajúci. Porota na čele s pani Dostovalovou, ktorá sústredene počúvala. Vedenie gymnázia, ktoré vytvorilo podmienky pre súťaž a pripravilo krásne ceny.

Srdečne blahoželáme oceneným súťažiacim:

  1. miesto: Liana Kužlicová – kategória Prednes poézie – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

               Miriam Jahodníková – kategória Prednes poézie – ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

               Kornel Oravec – kategória Prenes poézie – ZŠ Haličská cesta Lučenec

              Marco Kováč – kategória Prednes prózy – ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

               V.Giertlová,M.Giertlová,Ondrej Radič – Kategória Kolektívny spev – 1.SG BB

               Tamara Ľuptáková – kategória Prednes prózy – Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica

                Cornelia Hricová – kategória Spev – ZŠ Haličská cesta Lučenec

  1. miesto: Lucia Lontošová – kategória Prednes poézie – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

               Viktória Bariaková – kategória Prednes prózy – ZŠ Vajanského Lučenec

               Sabina Fáberová – kategória Predne poézie – 1.SGBB

               Sarah Čábyová – kategória Spev – ZŠ Hrnčiarska Zvolen

               Sofia Alexandrovna Kuranova – kategória Spev – ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica

  1. miesto: Mária Sedlárová – kategória Prednes poézie – ZŠ J. Kollára Banská Štiavnica

               Nina Jozefíková – kategória Prednes prózy – ZŠ Haličská cesta Lučenec

               Zina Babinská – kategória Spev – ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

               Ievgenii Getmanenko – kategória Prednes prózy – 1.SG BB

               Vladyslava Dudorova – kategória Prednes poézie – 1.SG BB

                

Tí, čo sa umiestnili na prvom mieste postupujú na Celoslovenské kolo súťaže „Ruské slovo“, ktoré sa koná 28. februára 2020 v Košiciach.

                                               Držíme im palce!