Lívia a Linda, naše dve odvážne stredoškoláčky, rozhodli sa predstaviť svoj pohľad na konšpiračné teórie na súťaži Prezentiáda.  S ich témou o konšpiračným teóriám si stanovili cieľ zdôrazniť, ako nebezpečné môžu byť neoverené teórie a ako môžeme bojovať proti ich šíreniu. S nadšením a odhodlaním vypracovali pútavú prezentáciu, ktorá kombinovala faktické dôkazy s osobnými príkladmi.

Hoci sa dievčatá neumiestnili na prvých priečkach zo súťaže si odnášajú skvelú skúsenosť. Prezentácia na súťaži posilnila ich schopnosť vyjadrovať myšlienky jasne a presvedčivo pred veľkým publikom. Získali skúsenosť s tvorbou obsahu, štruktúrou prezentácie a efektívnym využitím vizuálnych pomôcok. Taktiež si osvojili dôležité zručnosti v oblasti práce v tíme, ako aj schopnosť efektívneho využitia kritického myslenia na vyhodnocovanie informácií.

Ich účasť na súťaži bola nielen príležitosťou prezentovať svoje názory, ale aj cestou k osobnému rastu a rozvoju. Lívia a Linda odchádzajú zo súťaže so zvýšenou sebadôverou a pocitom hrdosti zo svojho úsilia a angažovanosti.