V školskom roku 2024/2025 prijímame žiakov do 1. ročníka v odboroch:

7902 J gymnázium so zameraním na virtuálnu grafiku

7902 J gymnázium so zameraním na kybernetickú bezpečnosť

–          4 ročné štúdium

–          pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

–          1. termín  3.5.2024

–          2. termín 6.5.2024

 

7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko – anglické

7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko – nemecké

–          5 ročné štúdium

–          pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Prijímacou skúškou je test na overenie predpokladov na štúdium cudzieho jazyka – talentová skúška

–          1. termín 26.4.2024

–          2. termín 10.5.2024

 

PDF – kritériá pre 4 ročné štúdium

PDF – kritériá pre 5 ročné štúdium