Naši žiaci majú možnosť spoznávať slovanské krajiny v projekte „Slovansky most“

Začiatkom roku navštívil naše gymnázium V.V.Syrcov s ponukou zapojenia nášho gymnázia do projektu Slovanský most. Naše gymnázium uzatvorilo dohodu o spolupráci s organizáciou Dom učiteľov Uralského federálneho okruhu, ktorej zástupcovia cestovali až 3.800 kilometrov, aby nás mohli navštíviť.

Týmto podpisom sme sa pridali k organizáciám združujúcim Slovanov v projekte Slovansky most, v ktorom budú vybraní žiaci našej školy mať možnosť spoznávať kultúru a zvyky slovanských krajín. Každý žiak bude mať možnosť absolvovať test vedomostí. Úspešný riešitelia tohto testu dostanú certifikát a zároveň možnosť vycestovať do niektorej zo zapojených krajín na stretnutie s ostatnými zahraničnými študentami.

Cieľom projektu je rozvíjanie vedomostí žiakov o kultúre a zvykoch v jednotlivých krajinách a zároveň užšie prepojenie krajín Slovenska, Ruska, Poľska, Českej Republiky, Srbska, Slovinska, Chorvátska a ich vzájomné spoznávanie. Veríme, že týmto projektom si naši žiaci získajú nové zážitky, ale aj priateľstvá v zahraničí.