Navštívil nás Andrew Garth veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Dnešný piatok 4.10.2019 sa zapísal do kroniky nášho gymnázia opäť veľkými písmenami. Naše gymnázium dnes navštívil Veľvyslanec Jej Veličenstva na Slovensku Andrew Garth v sprievode poslanca NRSR a člena zahraničného výboru NRSR Martina Klusa. Pán veľvyslanec si pripravil prednášku na tému Brexit, ktorú odprezentoval žiakom nášho gymnázia, v rámci ktorej mali žiaci aj priestor na otázky, ktoré ich zaujímajú v súvislosti so Spojeným kráľovstvom. V rámci tejto prednášky mali naši žiaci unikátnu možnosť vypočuť si, ako vnímajú Brexit samotní angličania. V rámci svojej návštevy absolvovala táto vzácna delegácia prehliadku nášho gymnázia. Pán veľvyslanec ocenil a plne podporil náš zámer poskytnúť žiakom možnosť intenzívne študovať rôzne cudzie jazyky a s tým spojené štúdium zahraničných kultúr. Naše inovatívne spojenie všeobecného a odborného vzdelania v oblasti IT, pána veľvyslanca veľmi zaujalo. Obe strany na spoločnom stretnutí deklarovali túžbu rozvíjať ďalšie vzťahy a tým napomôcť k ďalšiemu skvalitneniu vzdelávania na našom gymnáziu. Dnes sme obdržali pozvánku na návštevu Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, ktorú sme veľmi radi prijali a spoločne sme sa dohodli, že na tejto pôde posunieme naše partnerstvo zase o krôčik ďalej. 

Vaša excelencia Andrew Garth, ďakujeme za Vašu návštevu a veríme, že si nájdete čas na návštevu nášho gymnázia aj v budúcnosti.