Vo štvrtok, 27. januára, sa naši učitelia posadili do študentských lavíc a na okamih sa stali žiakmi aj oni. Naši učitelia absolvovali netradičné školenie, ktoré sa zameriavalo na prácu s nadpriemerne nadanými žiakmi. Keďže naša škola ponúka veľa inovatívnych možností a smerovaní bolo zaujímavé a prínosné vypočuť si informácie aj o tom, ako sa dá pracovať inak a netradične. Celé školenie sa odohrávalo pod aktovkou špeciálneho pedagóga a člena agentúry Mensa Slovensko. Pani Tamara Babjaková nám sprostredkovala rôzne informácie o nadpriemerne inteligentných žiakoch, o tom ako ich rozoznať v spoločnosti, ako sa im venovať a ako využívať rôzne intelektuálne hry a aktivity na vyučovaní. A bonus navyše? V tomto školskom roku naša škola uzavrela s agentúrou Mensa Slovensko spoluprácu. Aké benefity to prinesie? Nechajte sa prekvapiť.