Od septembra rozširujeme našu ponuku o čínsky jazyk

Každý rok sa snažíme rozširovať ponuku vzdelávania na našom gymnáziu. V tomto školskom roku je to po zavedení predmetu kybernetická bezpečnosť aj vyučovanie Čínskeho jazyka. Koncom júna sme podpísali deklaráciu o spolupráci s Konfucioou učebňou so sídlom na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava, Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Prvým reálnym výsledkom tejto spolupráce je ponuka nepovinného predmetu Čínsky jazyk na našom gymnáziu od septembra tohto roku. V rámci tohoto vyučovania spoznajú naši žiaci nielen čínsky jazyk, ale aj čínsku kultúru. Týmto sa rozšíri ponuka cudzích jazykov, ktoré sú vyučované na našej škole na číslo 5. Ako tretí nepovinný jazyk si naši žiaci môžu vybrať akýkoľvek jazyk z piatich, ktoré vyučujeme.  Veríme, že je to ďalší krok, ktorý prispeje k vysokej kvalite poskytovaného vzdelania na našom gymnáziu.

 {youtube}https://youtu.be/h2bKz-P1Fg0{/youtube}