Olympiády z cudzích jazykov

Na našej škole sa uskutočnili školské kolá olympiád z anglického a ruského jazyka. Olympiáda z anglického jazyka sa skladala z dvoch častí, písomnej a ústnej. Zúčastnilo sa jej až 21 súťažiacich z 1. aj 2. ročníka. V prvej kategórií sa na prvom mieste umiestnila Daniela Mičudová. O pol boda menej sa na druhom mieste umiestnila Timea Helen Kosová a na treťom mieste sa umiestnila Simona Turoňová. V kategórií žiakov, ktorí žili v anglicky hovoriacej krajine bol výber veľmi náročný, ale nakoniec sa na prvom mieste umiestnil Nicholas Matyinko. Hoci boli oceňované len prvé tri miesta, všetci zúčastnení žiaci podali výborný výkon a dúfame, že sa budúci rok opäť zapoja.
Olympiáda v ruskom jazyku sa konala so zameraním na prednes a spev. V porote boli naše tri skvelé pani učiteľky Alla Borisenková, Blanka Čiamporová a Dana Kubiňáková. V kategórií pieseň sa umiestnili na prvom mieste títo žiaci, Margarétka Giertlová, Veronika Giertlová, Ivanka Dorotovičová a Ondrej Radič. V kategórií prednes básne na tému Vojna sa na prvom mieste umiestnila Vladyslava Dudorová na druhom mieste sa umiestnila Terézia Pagáčová a na treťom mieste sa umiestnili Ninka Matulová a Ondrej Očkaj. V kategórii prednes básne voľná téma sa na prvom mieste umiestnila Margarétka Giertlová na druhom mieste Sabinka Fáberová a na treťom mieste Miška Ölvecká.
Krásne ceny a diplomy nám prišiel odovzdať náš pán riaditeľ Tibor Maťaš a za pekné fotky môžeme poďakovať nášmu pánovi učiteľovi Ivanovi Pavliskovi.
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a držíme palce pri reprezentácií školy v ďalších kolách.

autor: Timea Helen Kosová a Terézia Pagáčová